WebZájemci o studium

Podmínky přijímacího řízení

Veškeré informace k přijímacímu řízení (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky, otevírané obory apod.) najdete na stánkách PedF UK zde.