WebRigorosum

Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. V oblasti pedagogických věd získají absolventi titul doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).

Řád rigorózního řízení UK zde.

Postup při podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce na PedF zde

 

Tematické okruhy k ústní části rigorózní zkoušky:

- Pedagogika a filozofie výchovy zde

- Pedagogická psychologie zde

- Český jazyk s didaktikou zde

- Matematika s didaktikou zde

 

Kontaktní osoby:

pro obor Učitelství pro 1. stupeň doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

pro obor Pedagogika předškolního věku doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.