WebProfil

Profil katedry

Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze se orientuje na vzdělávací, teoretickou a badatelskou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku a přípravu učitelů pro práci s dětmi v tomto věkovém období. Profilujícím rysem katedry je rozvoj nového oboru - primární pedagogiky jako „pedagogiky orientované na dítě" s výrazným antropologickým zaměřením.

Katedra má vůdčí postavení mezi fakultami připravujícími učitele v celostátním měřítku v oblasti proměny primárního vzdělávání a přípravy této kategorie učitelů. Další charakteristikou je výrazné angažmá v procesu transformace českého školství od počátku devadesátých let a to jak v rovině teoretické a koncepční, expertizní, tak také v rovině konkrétní pomoci školní praxi.