WebProfil

Profil katedry

Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze se orientuje na vzdělávací, teoretickou a badatelskou práci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku a přípravu učitelů pro práci s dětmi v tomto věkovém období. Profilujícím rysem katedry je rozvoj nového oboru -preprimární a  primární pedagogiky jako „pedagogiky orientované na dítě" s výrazným antropologickým zaměřením.