WebLidé

doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Vedoucí oddělení - předškolní pedagogika

Umístění: R223

Odborná specializace:
Pedagogika předškolního věku, výchova v raném věku, osobnostní a sociální rozvoj studentů, dramatická výchova, diagnostika v pedagogické práci

Publikace:
KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, 1.vyd., 2008. ISBN 978-80-247-1568-1. (Druhé rozšířené vydání je připravené do tisku pro rok 2014)

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0852-3.

KOŤÁTKOVÁ, S. Strukturacija kompetencji zawodowych pedagoga przedszkolnego w Republice czeskiej. (Strukturace profesních kompetencí předškolního pedagoga v ČR). In Zacharuk,T., Nieweglowska,A. (eds.) Kompetencje wspólczsnego nauczyciela. Siedlce: Univerzita přírodovědně humanitní v Siedlci, 2012, s. 22-29. ISBN 978-83-934036-9-1.

KOŤÁTKOVÁ, S. Wplyw rodziny i środowiska pedagogicznego na dziecko przedszkolne (Vliv rodiny a pedagogického prostředí na předškolní dítě). In Zagroženia dzieci i molodzieži we wspólczesnym spoleczństwieI. Siedlce: Univerzita přírodovědně humanitní v Siedlci, Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 103-113. ISBN 978-83-923929-1-0.

KOŤÁTKOVÁ, S. Učitelství pro mateřské školy. Předškolní pedagogika. In SPILKOVÁ,V., HEJLOVÁ, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Praha: UK v Praze, PedF, 2010, s. 94- 112. ISBN 978-80-7290-486-0.

KOŤÁTKOVÁ, S. Působení na profesní orientaci studentů prostřednictvím kurzu OSV v souladu s principy humanistického přístupu. In SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004, s. 67-82. ISBN 80-7315-081-6.

KOŤÁTKOVÁ, S. Osobnostní a sociální rozvoj studentů učitelů pro primární školu prostřednictvím kurzu OSV. In SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004, s.154- 163. ISBN 80-7315-081-6.

KOŤÁTKOVÁ, S. Osobnostní a sociální rozvoj studentů učitelství pro primární školu prostřednictvím dramatické výchovy. In SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004, s.163-174. ISBN 80-7315-081-6.