WebLidé

Doc. Mgr. Radek Marušák
Vedoucí oddělení - dramatická výchova

Umístění: R126

Konzultace:
čtvrtek: 11 - 12.30

Odborná specializace:
Osobnostně sociální a dramatická výchova, divadlo pro děti, činnostní a prožitkové způsoby práce s dětmi, hra v edukačním procesu

Publikace:
Marušák, R.: Některé aspekty lekce jako jednotky procesuální. In Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. STD a katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha 2008.

Tomková, A., Marušák, R.: Inovace praxe dramatické výchovy ve specializačním studiu učitelství 1. stupně ZŠ ne Pedagogické fakultě UK v Praze. In Dítě mezi výchovou a uměním. Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. STD a katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha 2008.

Marušák, R. a kol.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Využití metod a technik. Portál. Praha 2008. ISBN 978-80-7367-472-4.

Marušák, R.: Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Nakladatelství Akademie múzických umění. Praha 2010. ISBN 978 -80- 7331-172-8.

Tomková, A., Marušák, R., Provazník, J.: Spolupráce dětí 1. a 2. stupně při rozvoji čtenářské gramotnosti. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2012. ISBN 978-80-7290-582-9.