WebLidé

PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vedoucí katedry, primární pedagogika

Umístění: R224

Konzultace:
čtvrtky 23.5., 5.6.,
13.6. : 17:00- 18:30
čtvrtky 30.5., 20.6. a 27.6.:
13:30 – 15:00

Odborná specializace:
Odborná specializace: Obecná didaktika, globální rozvojové vzdělávání, výchova k demokratickému občanství, komparativní pedagogika

Publikace:
STARÁ, J. Výzkumy souladu záměru vzdělávacích programů s jejich implementací. Pedagogika, 2011, roč. 61, č. 3, s. 290 – 305.
STARÁ, J.,DVOŘÁKOVÁ, M., DVOŘÁK, D. Design basedresearch (DBR) a tři učitelé: setkání záměru inovace a reality implementace. In: Váňová, Růžena, Krykorková, Hana a kol.: Učitel v současné škole. Praha: Universita Karlova, 2010, s. 203 – 218. ISBN 978-80-7308-301-4.
STARÁ, Jana. Plánování výuky – práce se vzdělávacími cíli. Praha:Univerzita Karlova- Pedagogická fakulta, 31 s. ISBN 978-80-7290-418-1.
STARÁ, Jana. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Dr. Josef Raabe, 2009, 79 s. ISBN 80-86307-28-X.


STARÁ, Jana. Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2005, 64 s. ISBN 80-7290-162-1.

DVOŘÁK, D., DVOŘÁKOVÁ, M., STARÁ, J. (2008). Design based research - výzkum učebnic prováděný jejich tvůrci. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno : Paido,. s. 81–89.

Stará, J.; Krčmářová, T. Výuka podle stejných učebnicových materiálů u různých učitelů. Pedagogická orientace. 2014, č. 1


Spoluautorství učebnicových materiálů (učebnic, pracovních sešitů, příruček pro učitele) Prvouka pro 1.- 3. Ročník a Společnost (4. A 5. Ročník) nakladateltví FRAUS