WebLidé

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Tajemnice ESA pro studia předškolní pedagogiky, vyučující - předškolní pedagogika

Umístění: R230

Konzultace:
Z důvodu dlouhodobé nemoci kontaktovat e-mailem

Odborná specializace:
Předškolní pedagogika, pedagogická praxe, návaznost preprimárního a primárního vzdělávání, rané dětství, výchova v rodině

Publikace:
KROPÁČKOVÁ, Jana. Prvňáčkovy kroky usnadní dobře informovaní rodiče s. Osobní rozvoj. 2013 2(4) s 134-139. ISSN 1805-6091.

KROPÁČKOVÁ, Jana. Hledání možností spolupráce mateřské školy a základní školy pro zajištění návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání. In: SYSLOVÁ, Zora, ed. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. [CD ROM]. Praha: Verlag Dashofer, 2013. ISSN 1802-4130.

KROPÁČKOVÁ, Jana. Děti s odkladem školní docházky v mateřské škole. Poradce ředitelky. 2013 2(7) s. 20-23. ISSN 1804-9745.

KROPÁČKOVÁ, Jana a ADAMEC Martin. Využití experimentů jako cesty k přírodovědné gramotnosti. Poradce ředitelky. 2013 2(9) s. 8-15. ISSN 1804-9745.

KROPÁČKOVÁ, Jana. Má mateřská škola za úkol děti připravovat na školu, nebo ne? In Vstup do školy. Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. 2012. ISBN 978-80-87553-53-4.

KROPÁČKOVÁ, Jana. Dvouleté děti v mateřské škole – problém, či nutnost? Poradce ředitelky mateřské školy. 2011, I., 4., s. 18-19. ISSN 1804-9745.

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Profesní přesahy v přípravě učitelek mateřských škol. In. HORNÁČKOVÁ, V. (Eds.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Sborník příšpěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 18 – 26. ISBN 978-80-7041-647-1.

KROPÁČKOVÁ, Jana. (Eds.) Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha : UK Praha – PedF, 2008, ISBN 978-80-7290-377-1.

HEJLOVÁ, H., LINKOVÁ, M., KROPÁČKOVÁ, J. Příspěvek k výzkumu životního stylu dětí v mateřské a primární škole. In. SVATOŠ. T., DOLEŽALOVÁ, J. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. In. Sborník sdělení 16. konference ČAPV Pedagogická fakulta UHK 2. – 4. září 2008. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové GAUDEAMUS, 2008, ISBN 978-80-7041-287-9.

KROPÁČKOVÁ, Jana. Budeme mít prvňáčka. Praha : Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-359-8.

KROPÁČKOVÁ, Jana. (Eds.). Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Praha : Pedagogická fakulta UK Praha, 2007, ISBN 978-80-7290-326-9.

KROPÁČKOVÁ, J. Koncepce pedagogické praxe v rámci pregraduální přípravy učitelství pro mateřské školy na PedF UK Praha In WIEGEROVÁ, A. (Eds.). Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, 2007, s. 227-233. ISBN 978-80-969146-7-8.

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. Praha: PedF, 2005, ISBN 80-7290-251-2.