WebLidé

PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Vyučující - primární pedagogika

Umístění: R226

Konzultace:
20.5. 11:30 -13:00
30.5. 16:00 -17:30
5.6. 13:00 -14:30
13.6. 13:00 -14:30
19.6. 8:45 - 10:00
24.6. 11:30 – 13:00

Odborná specializace:
Primární pedagogika, obecná didaktika, pedagogický výzkum, teorie učitelského vzdělávání

Publikace:
HEJLOVÁ, H. Výzkumné a výukové účely dotazníku pro žáky 4. a 5.ročníku ZŠ. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník abstrakt a CD ROM. Plzeň: ZČU v Plzni, 2006, s.23-23. ISBN 80-7043-483-X.

HEJLOVÁ, H. K významovým interpretacím fenoménu dětství. Paideia: Filozofický elektronický časopis UK, 2006, roč.3, č.3. Dostupné na www: http://www.pedf.cuni.cz/paideia. ISSN 1214-8725.

HEJLOVÁ, H. Práva dítěte ve vzdělávání – výzva pro učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010.166 s. ISBN 978-80-7290-468-6.

SPILKOVÁ, V.; HEJLOVÁ, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 392 s. ISBN 978-80-7290-486-0.

TOMKOVÁ, A., CHVÁL, M., HEJLOVÁ, H. Pedagogický a výzkumný rozměr studentských esejů v přípravě studentů učitelství pro primární školu. Pedagogika, 2010, roč. LX, č. 3-4, s. 314-328. ISSN 0021-3815.

HEJLOVÁ, H. Odraz symbolu dítěte a dětství ve vztahu k výchově. In PELCOVÁ, N.; HOGENOVÁ, A. a kol. Symbol ve výchově, umění a sportu. Praha UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 230-243. ISBN 978-80-7290-428-0.

HEJLOVÁ, H. Dětská imaginace ve výuce na 1.stupni ZŠ. In PELCOVÁ, N.; HOGENOVÁ, A. a kol. Imaginace ve výchově, umění a sportu. Praha UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s.186-201. ISBN 978-80-7290-433-4.

HEJLOVÁ, H. Děti na 1.stupni pohledem učitelů. In Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků z XX.výroční konference ČAPV, Praha, 10.-12.září 2012. Praha: UK v Praze Ped.fakulta. S. 415-422. ISBN 978-80-7290-620-8. (recenzovaný sborník)

HEJLOVÁ, H. Rozhovor v pedagogických perspektivách. Didaktické studie, roč. 4, č. 2, 2012. S., ISSN 1804-1221.

HEJLOVÁ, H. Výukový dialog na 1.stupni ZŠ. In PELCOVÁ, N.; HOGENOVÁ, A. et al. Dialog ve výchově, umění a sportu (Filozofická reflexe). Praha: UK v Praze Ped.fakulta, 2012. S. 148-157. ISBN 978-80-7290-428-0.

HEJLOVÁ, H., OPRAVILOVÁ, E., BRAVENÁ, N., UHLÍŘOVÁ,J. Nahlížení do světa dětí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 226 s., ISBN 978-80-7290-640-6.