WebLidé

Doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Vyučující - primární pedagogika

Umístění: R226

Konzultace:
22.5. 15,00-16,00
30.5. 12,00-13,00
5.6. 13,00-14,00
12.6. 15,00-16,00
20.6. 12,00-13,00
27.6. 13,00-14,00

Odborná specializace:
Primární pedagogika, obecná didaktika, teorie učitelské profese

Publikace:
TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.

TOMKOVÁ, A. Stratégies et méthodes d´enseignement en République tchéque, au service de la continuité des apprentissages…comment y former les enseignants? In COUPREMANNE, M.(Dir.) Les dynamiques des apprentissages. Bruxelles : Groupe De Boeck s.a., 2009, s..137 – 144. ISBN 978-2-8041-0537-2.

TOMKOVÁ, A., CHVÁL, M., HEJLOVÁ, H. Pedagogický a výzkumný rozměr studentských esejů v přípravě studentů učitelství pro primární školu. Pedagogika, 2010, roč. LX, č. 3-4, s. 314-328. ISSN 0021-3815.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/54/

KARGEROVÁ, J., TOMKOVÁ, A., LUKAVSKÁ, E. Mentoring v dalším vzdělávání učitelů: zkušenosti s kolegiální podporou (mentoringem) v programu Začít spolu. In PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. a kol. Mentoring v učitelství. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty v Praze, 2012, s. 147 – 172. ISBN 978-80-7290-518-8.

TOMKOVÁ, A., MARUŠÁK, R., PROVAZNÍK, J. Spolupráce dětí 1. a2.stupně ZS při rozvoji čtenářské gramotnosti. Manuál příkladů z praxe. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-582-9.