WebHesla

Přispíváme k vnitřní proměně školy

V procesu transformace českého školství po roce 1989 jsem se podíleli na tvorbě řady koncepčních materiálů, např. Bílá kniha, vzdělávací programy Obecná škola, Rámcový vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání.

Výrazně se angažujeme v procesu vnitřní proměny školy, ať už v rámci profesních asociací – PAU, NEMES, Asociace předškolní pedagogiky, Asociace profese učitelství, Sdružení pro tvořivou dramatiku,  či inovativních projektů a programů – RWCT, Začít spolu.

Realizujeme široké spektrum vzdělávacích aktivit pro učitele z praxe s důrazem na inovativní přístupy ve výuce. Jsme spoluautory oceněných učebnic a mnoha didaktických materiálů, které pomáhají učitelům kvalitně učit.