WebHesla

Připravujeme kvalitní učitele

Vytvořili jsme koncepci studia s důrazem na kvalitní osobnostní a profesní rozvoj studentů s cílem co nejlépe je připravit na progresivní  pojetí školního vzdělávání.

Katedra má vůdčí postavení mezi fakultami připravujícími učitele v celostátním měřítku. Většina jejích učitelů patří k vysoce respektovaným osobnostem v oboru, kterým současně záleží na kvalitní výuce studentů s důrazem na partnerství a spolupráci ve výuce, aktivní metody výuky a sebereflexi.

Máme bohatou zahraniční spolupráci s evropskými univerzitami, do níž jsou zapojeni i studenti magisterkých a doktorských studijních programů, zejména v rámci programu ERASMUS.

Nabízíme velmi žádanou specializaci na dramatickou výchovu.

Intenzivně spolupracujeme s progresivními/inovativními/ fakultními školami, které nám pomáhají kvalitně připravit studenty  na náročné požadavky současné praxe.