WebHesla

Jsme nositeli výzkumného záměru k učitelské profesi

Většina členů katedry se podílí na řešení jediného interdisciplinárně pojatého výzkumného projektu v ČR, který se systematicky zabývá učitelskou profesí a učitelským vzděláváním.

V průběhu šesti let řešení projektu jsme publikovali řadu monografií a studií u nás i v zahraničí.

Své výsledky prezentujeme na významných domácích i zahraničních konferencích, spolupracujeme se zahraničmími univerzitami v rámci projektů, které tematicky souvisejí s výzkumným záměrem.