WebAktuality

Zpráva o zapojení studentů do výzkumu

V akademickém roce 2015/16 jsme realizovali v kurzu Pedagogický výzkum se studenty 3. ročníku Učitelství pro 1. stupeň (dnes 5. ročník) orientační šetření kvality pracovního prostředí učitelů.

Výuka v tomto kurzu vždy sestává z podílu studentů na nějakém reálném výzkumu katedry, v rámci něhož se studenti zapojují do sběru dat na školách.

Stručná zpráva o výsledcích tohoto výzkumu byla publikována v časopise Řízení školy 2018, č. 2.

Děkujeme všem zapojeným studentům za pomoc a přispění.

Helena Hejlová, Ph.D.

Jan Voda, Ph.D.

Přiložené soubory: