WebAktuality

VOLITELNÝ PŘEDMĚT PRO STUDENTY VVP- OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ PŘÍPRAVA UČITELE NA PRÁCI S INKLUZIVNÍ TŘÍDOU: OPNZ0N161C

VOLITELNÝ PŘEDMĚT PRO STUDENTY VVP- OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ PŘÍPRAVA
UČITELE NA PRÁCI S INKLUZIVNÍ TŘÍDOU: OPNZ0N161C
Chcete učit, ale máte se obavy, jak zvládnete udělat skupiny naprosto
odlišných osobností fungující tým a podpořit ve své třídě dobré klima?
Přihlaste se na tento volitelný předmět.

Co kurz nabízí?
Setkávání v modelové sebezážitkové skupině
Praktickou výuku pomocí metod osobnostně sociálního výcviku,
dramatické výchovy, zážitkové pedagogiky a metod RWCT
Prohloubení sebepoznání a rozvoj dovednosti komunikovat ve skupině
Podporu a sdílení materiálů v prostředí Moodle
4 kredity

Kdy?
5 setkání v semestru v pondělí  8:55-11.55 (liché týdny)
Vyučující: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. a Mgr. Klára Vondřičková

Pokud máte zájem o zápis, kontaktujte garantku předmětu:
tereza.krcmarova@pedf.cuni.cz