WebAktuality

SZZ oboru Učitelství pro MŠ

SZZ oboru Učitelství pro MŠ – PS (Bc)

SZZ oboru Učitelství pro MŠ – KS (Bc)

 

Komise pro SZZ - obor UMŠ – Bc -  PS, KS

(státní zkouška vždy začíná obhajobami  BP na počátku zkušebního dne. Nutná je  přítomnost vedoucího nebo oponenta BP. Obhajoby postupují podle níže uvedených seznamů studentů. Následně navazují předměty PPV, Psy.dítěte a specializace)

 

Termín - 8. 1. 2019 (út) od 8,30 hod., místnost R128

 

Předseda:       Doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

Členové:        PhDr.B. Loudová Stralczynská, Ph.D, KPPP

                        Člen KPSY asi od 10,00h

Doc. Dvořáková CSc., KTV - spec. TV asi od 12,00

                        Mgr. H. Kafková Ph.D. KVV – spec.VV asi od 12,45h

                       Mgr.A.Ferklová /doc.Marušák,KPPP - spec. DV asi od 13,15h

                        (+ vedoucí nebo oponenti BP)

 

Studentky spec. TV:

Svačinová M. (ved.BP  PhDr. Laufková  Ph.D, ÚVRV)

Pánková K.(ved. BP doc. Koťátková Ph.D)

 

Studentka spec.VV:

Čurdová M. (ved.BP  PhDr. Laufková Ph.D, ÚVRV)

 

Studentka spec. DV:

Křížková B. (ved. BP Mgr. Ronková, J. Ph.D.)

 

Studentka s opravou  Předšk. pedagogika:

Vondrysová E. asi od 10h