WebAktuality

Nové opatření děkana O podrobnostech pro závěrečné práce

Toto opatření děkana upravuje podrobnosti pro závěrečné práce na Pedagogické fakultě - bakalářské a diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce.

Prostudujte zde.