WebAktuality

Informace pro studenty Učitelství pro 1.stupeň ZŠ o podzimním termínu SZZ 2017

Přihlašování studentů ke SZZ v SIS: do 23.6.2017

Odevzdávání DP v listinné i elektronické podobě, ZP: do 14.7.2017

Předkládání ZPP na katedru primární pedagogiky, pokud se student rozhodne pro variantu SZZ z pedagogiky s obhajobou ZPP: do 23.8.2017

Obhajoby ZP proběhnou na katedře primární pedagogiky 6.9.2017

SZZ z dramatické výchovy: 4.9.

Ústní SZZ z pedagogiky a matematiky 11.9. a 12.9.2017 a z českého jazyka s literaturou 18. a 19.9.2017. Je třeba se přihlašovat najednou na všechny části ústní SZZ.

Doporučujeme, aby si studenti ve vlastním zájmu zkontrolovali před SZZ splnění všech požadavků.