WebAktuality

Informace pro studenty Učitelství pro 1. st. o letním termínu SZZ

(květen - červen 2018)


Přihlašování studentů ke SZZ v SIS: od 26. 3. 2018 do 20. 4. 2018
Odevzdávání ZP: do 20. 4. 2018. UPOZORNĚNÍ: DIPLOMOVÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V SIS. PRÁCE CŽV SE ODEVZDÁVAJÍ NADÁLE 2x v LISTINNÉ PODOBĚ PŘES PODATELNU.
Předkládání ZPP na katedru primární pedagogiky, pokud se student přihlásí na variantu SZZ z pedagogiky s obhajobou ZPP: do 2. 5. 2018, do 10:00.

Obhajoby DP a závěrečných prací CŽV proběhnou: 21. 5. a 23. 5.2018. Doporučujeme odevzdat závěrečnou práci v jedné tištené kopii.

Ústní SZZ z pedagogiky a matematiky proběhnou: 28. - 29. 5. 2018.

SZZ z českého jazyka a literatury s didaktikami proběhnou: 4. - 5. 6. 2018. Studenti se přihlašují najednou na všechny části ústní SZZ.

Doporučujeme, aby si studenti ve vlastním zájmu zkontrolovali před SZZ splnění všech požadavků.