WebAktuality

Informace o SZZ (květen-červen 2017) 1.st.ZŠ:

Informace o SZZ (květen-červen 2017) 1.st.ZŠ:
SZZ ze specializace dramatická výchova: 22.5. a 23.5.2017
Obhajoby závěrečných prací obhajovaných na katedře primární pedagogiky: 24.5. a 25.5.2017
Ústní SZZ z pedagogiky, matematiky s didaktikou a českého jazyka a literatury s didaktikou: 29.5., 30.5., 5.6. a 6.6.2017.
Doporučujeme, aby si studenti ve vlastním zájmu zkontrolovali před SZZ splnění všech požadavků.