WebAktuality

Informace o lednovém termínu konání SZZ oboru učitelství pro 1.stupeň ZŠ pro studenty prezenčního, kombinovaného i CŽV programu:

Přihlašování k SZZ bude ukončeno 7.12.2018! Zkontrolujte si prosím, že
se přihlašujete na správnou katedru. V případě, že máte zájem o
obhajobu portfolia, tuto informaci v přihlášce uveďte.
Termín odevzdání Závěrečných pedagogických portfolií na sekretariát
katedry KPPP nebo přes podatelnu je stanoven na 3.1. do 12 hodin.
Informace o kritériích ZPP a průběhu SZZ formou jeho obhajoby je
dostupné z:
http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/uitelstv-pro-1-stupe-mgr/statni-zaverecne-zkousky/pedagogick-portfolio

Obhajoby diplomových prací a závěrečných prací studentů CŽV zadaných
na katedře KPPG se budou konat ve dnech 8.-9.1. 2018.

SZZ z pedagogiky a matematiky s didaktikou je budou konat ve dnech
14.-15.1.2018.
SZZ z českého jazyka a literatury s didaktikami se budou konat ve
dnech 21.-22.1.2018.