WebAktuality

Harmonogram pro CŽV rozšiřující studium Uč.1. st. ZŠ

Harmonogram pro CŽV rozšiřující studium

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PedF UK v Praze

 

Výuka: kombinovaná, tj. bloková: na začátku zimního i letního semestru blok výuky, zpravidla týdenní, a průběžná: ve vybraný den v týdnu, zpravidla ve středu, probíhá výuka dle rozvrhu (ne všechny středy jsou výukové).

 

Zápis do studia : 1.den zářijového - říjnového bloku výuky v 1. ročníku v příslušné učebně.

 

Zápis do 2. a 3. ročníku: individuálně na studijním oddělení nejpozději v týdnu zářijové/říjnové blokové výuky.

 

Zahájení výuky v ročníku: září - říjen (s termínem blokové výuky).

 

Ukončení výuky v ročníku: květen nebočerven (s termínem průběžné výuky).

 

Ukončení semestru splněním studijních povinností:

1. ročníkv souladu s termíny magisterského kombinovaného studia.

2. a 3. ročník zimní semestr do 31.3., letní semestr do 30.11.

 

Závěrečné práce zadání: do 31.5. ve 2. ročníku (odevzdat na příslušné katedře, je-li práce vedena na jiné katedře než primární pedagogiky, poslat na katedru primární pedagogiky kopii přijatého zadání).

 

Závěrečné práce odevzdání: do podatelny fakulty 2x v tištěné podobě a 1x na CD.

V akademickém roce 2018/2019

-          pro termín závěrečných zkoušek  v lednu                     do  7. 12. 2018

-          pro termín závěrečných zkoušek  v květnu - červnu     do  18. 4. 2019

-          pro termín závěrečných zkoušek  v září                        do  22. 6. 2019

 

Přihlášky k závěrečným zkouškám: studijní referentce,termíny jsou shodné s termíny odevzdání závěrečné práce, viz výše.

 

Obhajoby závěrečných prací:

Předcházejí ústní závěrečné zkoušky. Konají se zpravidla na katedře primární pedagogiky. Leden, květen- červen, září v souladu s termíny platnými pro Učitelství 1. stupně ZŠ, kombinovaná i prezenční forma (katedra primární pedagogiky), případně s termíny obhajob na jiných katedrách, je-li zde práce vedena.

 

Závěrečné zkoušky:

Po oddělené obhajobě. Leden, květen - červen, září v souladu s termíny platnými pro Učitelství 1. stupně ZŠ na katedře primární pedagogiky. Zkoušky jsou dvou kolové, v prvním kole pedagogika a matematika s didaktikou, v druhém kole čeština, jazyk a literatura, s didaktikami.

 

Předávání osvědčení:

Po domluvě se studijní referentkou lze vyzvednout na studijním oddělení nebo požádat studijní referentku o zaslání osvědčení poštou.

 

Změny v harmonogramu vyhrazeny dle změn aktuálních termínů pedagogické fakulty.

Datum poslední revize: září 2018.

Za správnost: garant za katedru preprimární a primární pedagogiky PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.