WebAktuality

Aktuality

SZZ z dramatické výchovy 7. 1. 2019

18.12.2018

Státní závěrečné zkoušky- učitelství pro 1.st. ZŠ- leden 2019

18.12.2018

Informace o lednovém termínu konání SZZ oboru učitelství pro 1.stupeň ZŠ pro studenty prezenčního, kombinovaného i CŽV programu:

3.12.2018

Pozvánka na přednášku dr. Koukolíka

28.11.2018

Témata DP a BP pro rok 2018/2019

19.10.2018

Souvislá pedagogická praxe probíhá od 19.11 - 30.11.2018

15.10.2018

Podmínky pro absolvování předmětů Souvislá pedagogická praxe I a Seminář k souvislé pedagogické praxi I alternativním způsobem

13.10.2018

CŽV Didaktika 1. stupně ZŠ Ia a Ib – 1. ročník OK 2415105

4.10.2018

Harmonogram pro CŽV rozšiřující studium Uč.1. st. ZŠ

4.10.2018

VOLITELNÝ PŘEDMĚT PRO STUDENTY VVP- OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ PŘÍPRAVA UČITELE NA PRÁCI S INKLUZIVNÍ TŘÍDOU: OPNZ0N161C

3.10.2018

SZZ z DV

27.8.2018

SZZ ústní část - 1. st. ZŠ a CŽV

27.8.2018

Obhajoby 1. st. ZŠ a CŽV

27.8.2018

Státní závěrečné zkoušky pro CŽV

18.5.2018

Úterý 29. 5. a 5 .6. 2018 od 13:00 v R010a


Co je to dětský leadership

22.3.2018

Krátká přednáška PhDr. Jana Vody, Ph.D. v rámci ScienceSlamu UK v červnu 2017 a pozvánka na konferenci.


Pozvánka na prezentaci výchovných specializací - kombinované studium

25.2.2018

Zveme studenty 1. ročníku kombinovaného studia oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ na prezentaci výchovných specializací. Prezentace se uskuteční 21.3.2018 od 14,00 do 15,30 na PedF - Magdalény Rettigové 4, 1. patro, v učebně R112. Kolegové z výchovných kateder Vám na...


Zpráva o zapojení studentů do výzkumu

17.1.2018

V akademickém roce 2015/16 jsme realizovali v kurzu Pedagogický výzkum se studenty 3. ročníku Učitelství pro 1. stupeň (dnes 5. ročník) orientační šetření kvality pracovního prostředí učitelů.


PF2018

20.12.2017

Pokojné a radostné Vánoce a vše dobré v novém roce 2018!


Nové opatření děkana O podrobnostech pro závěrečné práce

8.12.2017

Toto opatření děkana upravuje podrobnosti pro závěrečné práce na Pedagogické fakultě - bakalářské a diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce. Prostudujte zde .


Podpora začínajícím učitelům

7.12.2017

Podpora mladým učitelům, jejich vedení a postavení ve školském systému - právě těmto tématům se věnovali odborníci na mezinárodní konferenci v Praze ve čtvrtek 30. 11. 2017.