WebAktuality

Aktuality

Co je to dětský leadership

22.3.2018

Krátká přednáška PhDr. Jana Vody, Ph.D. v rámci ScienceSlamu UK v červnu 2017 a pozvánka na konferenci.


Informace pro studenty Učitelství pro 1. st. o letním termínu SZZ

18.3.2018

(květen - červen 2018)


Výběrové řízení pro studenty KPPg vyjíždějící na ERASMUS+

18.3.2018

Pozvánka na prezentaci výchovných specializací - kombinované studium

25.2.2018

Zveme studenty 1. ročníku kombinovaného studia oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ na prezentaci výchovných specializací. Prezentace se uskuteční 21.3.2018 od 14,00 do 15,30 na PedF - Magdalény Rettigové 4, 1. patro, v učebně R112. Kolegové z výchovných kateder Vám na...


Pozvánka na prezentaci výchovných specializací - denní studium

25.2.2018

Zveme studenty 1.ročníku prezenčního studia oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ na prezentaci výchovných specializací. Prezentace se uskuteční 2.3.2018 od 13,00 do 14,30 na PedF - Magdalény Rettigové 4, 2. patro, v učebně R210. Kolegové z výchovných kateder Vám na této...


Školství tváří v tvář generačním rozdílům

22.1.2018

Přečtěte si rozhovor s PhDr. Janem Vodou, Ph.D. v Učitelských novinách na téma generačních rozdílů v pedagogických sborech. (O studentech PedF se zde hovoří jako o "generaci Z").


Zpráva o zapojení studentů do výzkumu

17.1.2018

V akademickém roce 2015/16 jsme realizovali v kurzu Pedagogický výzkum se studenty 3. ročníku Učitelství pro 1. stupeň (dnes 5. ročník) orientační šetření kvality pracovního prostředí učitelů.


PF2018

20.12.2017

Pokojné a radostné Vánoce a vše dobré v novém roce 2018!


Státní závěrečné zkoušky - leden 2018 (učitelství pro 1. st.)

19.12.2017

Rozpis obhajob DP - Učitelství pro 1. stupeň

18.12.2017

10. ledna 2018 v R210


Nové opatření děkana O podrobnostech pro závěrečné práce

8.12.2017

Toto opatření děkana upravuje podrobnosti pro závěrečné práce na Pedagogické fakultě - bakalářské a diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce. Prostudujte zde .


Podpora začínajícím učitelům

7.12.2017

Podpora mladým učitelům, jejich vedení a postavení ve školském systému - právě těmto tématům se věnovali odborníci na mezinárodní konferenci v Praze ve čtvrtek 30. 11. 2017. 


Pozvánka: Setkání se studenty, kteří absolvovali studijní mobilitu v zahraničí

18.11.2017

Setkání je určeno pro zájemce o studium v zahraničí.  


Informace pro studenty Učitelství pro 1.stupeň ZŠ o zimním termínu SZZ v lednu 2018

10.11.2017

Přihlašování studentů ke SZZ v SIS: od 13.11.2017 do 8.12.2017 Odevzdávání ZP: do 8.12.2017. UPOZORNĚNÍ: DIPLOMOVÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V SIS. PRÁCE CŽV SE ODEVZDÁVAJÍ NADÁLE 2x v LISTINNÉ PODOBĚ PŘES PODATELNU. Předkládání ZPP na...


Témata DP a BP pro rok 2017/2018

8.11.2017

Vypisovaná témata pro aktuální akademický rok naleznete v přiloženém souboru.


Nové předpisy PedF

7.11.2017

Od 1.10.2017 platí nové předpisy Pedagogicke fakulty UK. Mění se např. forma odevzdávání závěrečné práce (povinností studenta je odevzdat práci prostřednictvím SIS v elektronické podobě, tištěná verze práce se neodevzdává. Studenti jsou povinni seznámit se s novými...


Dětský leadership živě na ČT1

20.9.2017

Výsledky výzkumné sondy loňských (2016/17) studentek 1. ročníku magisterského obrou Pedagogika předškolního věku v kurzu Pedagogický výzkum a metodologie byly prezentovány v 20. září 2017 v živém vysílání na ČT1 v pořadu Sama doma.


Lídři se musí hledat už ve školkách, říká pedagog

18.9.2017

Přečtěte si článek o dětském leadershipu v Hospodářských novinách (na s. 4 dole), ve kterém je také zmíněna výzkumná sonda studentů KPPg.


Obhajoby 1. st. ZŠ

4.9.2017

Dětský leadership - publikace výsledků studentského výzkumu

21.8.2017

V zářijovém čísle časopisu Řízení školy vychází článek, který prezentuje výsledky seminární práce studentů 3. ročníku v kurzu Pedagogický výzkum. Děkujeme všem, kteří se do výzkumu zapojili.