WebAktuality

Aktuality

Časopis FORUM o naší katedře

11.12.2016

Časopis FORUM (3/2016) věnoval část čísla Pedagogické fakultě UK u příležitosti oslav 70. výročí jejího vzniku. Rektorát Univerzity Karlovy vybral ze všech pracovišť fakulty katedru primární pedagogiky k prezentaci její vědecké činnosti.


Informace o SZZ 1.st.ZŠ - leden 2017

17.11.2016

Přihlašování studentů ke SZZ v SIS: do 9.12.2016. Odevzdávání diplomových prací v listinné i elektronické podobě: do 9.12.2016. Obhajoby DP obhajovaných na katedře primární pedagogiky: 12.1. 2017. SZZ z pedagogiky, matematiky s didaktikou a českého jazyka a...


Učitelé musí nad svou výukou přemýšlet očima žáka

14.11.2016

O předsudcích vůči cizincům, inkluzi nebo o trendech ve vzdělávání v zahraničí hovořila Klára Horáčková, která je doktorandkou na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK. V současné době je na stáži ve Finsku a dlouhodobě se zabývá vzděláváním žáků s...


Odešel Zdeněk Helus, největší osobnost současné české pedagogiky

5.11.2016

Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., dr.h.c., (1935-2016) byl naším předním odborníkem v oblasti psychologie a pedagogiky, významným členem akademické komunity (děkanem a proděkanem Pedagogické fakultu UK), srozumitelným popularizátorem vědy, autorem četných statí a...


Témata DP a BP pro rok 2016/2017

12.10.2016

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS v akademickém roce 2016/2017 na katedře primární pedagogiky je 9.1.2017.


DVD - Děti-Výchova-Divadlo

2.10.2016

Divadelní přehlídka DVD (Děti – Výchova – Divadlo) je místo pro setkávání lidí se zájmem o dětské a studentské divadlo, která se koná 14.-16. října 2016 na pražské DAMU.


Konference Současné výzvy předškolního vzdělávání

19.9.2016

7.10.2016 - 8.10.2016   Srdečně Vás jménem všech organizátorů zveme na dvoudenní konferenci na téma Současné výzvy předškolního vzdělávání ( témata: dvouleté děti – inkluze – povinné předškolní vzdělávání).  Součástí konference je setkání absolventů PedF UK...


Nervozita a spěch. Rodiče prvňáky školou zbytečně straší

5.9.2016

Přečtěte si exkluzivní rozhovor pro iDnes.cz , který k začátku nového školního roku poskytla PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 


Rozpis obhajob a závěrečných zkoušek pro studenty CŽV

3.8.2016

SZZ 1.stupeň ZŠ - září 2016

1.7.2016

Obhajoby diplomových a závěrečných prací proběhnou na KPPg 7. 9. 2016. SZZ ze specializace dramatická výchova - 5. 9. 2016. Ústní SZZ (pedagogika, matematika s didaktikou a český jazyk a literatura s didaktikou) - 12. 9. a 19. 9. nebo 13. 9. a 20. 9.2016.   


Seznamovací kurz pro studenty Učitelství pro 1. st. ZŠ, Učitelství pro MŠ a Speciální pedagogiky

2.6.2016

Můžeš se těšit na to, že poznáš své spolužáky, se kterými budeš několik následujících let prožívat studijní radosti i starosti. Díky seznamovacímu kurzu PedF UK se dozvíš zajímavé studijní postřehy, které Ti pomohou v prvních krocích na PedF UK i mimo ni....


Hledá se LEADr

26.5.2016

Upozorňujeme studenty i všechny další zájemce na možnost  sledování prvního dílu soutěžního pořadu Hledá se LEADr na Stream.cz. Pořad se zaměřuje na hledání mladých lidí, kteří se zajímají o dění kolem sebe a mají chuť vstoupit do komunální politiky.


Závěrečná praxe Erasmus

11.5.2016

Dne 2. 5. 2016 se konala závěrečná praxe Erasmus studentů naší katedry. Praxe proběhla na Základní škole Brána Jazyků. Studenti připravili čtyři centra aktivit na téma Lidské tělo a zdravá výživa a žáci si postupně vyzkoušely vše v malých skupinách. Děkujeme...


Letní termíny státních závěrečných zkoušek 1. st. ZŠ

23.4.2016

SZZ specializace dramatická výchova: 16.5. a 17.5.2016 Obhajoby diplomových a závěrečných prací 1.st. na katedře primární pedagogiky: 18.5.2016 Ústní SZZ (pedagogika, matematika s didaktikou; český jazyk a literatura s didaktikami): 23.5., 24.5., 25.5., 30.5.,...


Prokrastinace žáků - výzva pro učitele

15.4.2016

Přečtěte si článek v květnovém vydání časopisu Řízení školy, který pojednává o diplomovém výzkumu studentky 5. ročníku Anety Tošnerové (obor Učitelství pro 1. st. ZŠ).


Duchovní odkaz J. A. Komenského dnešku

15.4.2016

Pozvánka na výstavu a sypozium.


Tip na seminář: Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce?

13.4.2016

Výsledky výběrového řízení pro Erasmus +

23.3.2016

Výsledky výběrového řízení pro Erasmus + mobility pro akademický rok 2016/2017 konaného dne 22.3.2015. Vyslaným studentkám gratulujeme!


Přednáška Montessori základní škola - "Mohu to zjistit"

18.3.2016

Zveme vás na přednášku Montessori základní škola - "Mohu to zjistit" našeho zahraničního hosta pana Paula Epsteina, kterou organizuje společnost Montessori ČR ve spolupráci s katedrou primární pedagogiky PedF UK. Přednáška je financována za podpory Montessori ČR a...


Předkládání Závěrečných pedagogických portfolií ke státní závěrečné zkoušce

11.3.2016

Originál portfolia včetně elektronické kopie odevzdejte přímo na katedru primární pedagogiky, nejpozději 25.4.2016.