WebAktuality

Aktuality

Prezentace výchovných specializací pro studenty 1. ročníku Učitelství pro 1. st. ZŠ

20.3.2017

Prezentace pro studenty 1. ročníku kombinovaného studia se uskuteční 22.3.2017 od 14:45 v Rettigové 8, v učebně S 210. Prezentace pro studenty 1. ročníku prezenčního studia se uskuteční 22.3.2017 od 16:00 v Rettigové 8, v učebně S 210.


SZZ 1.st. - varianta s portfoliem

16.3.2017

Informace pro studenty Učitelství pro 1.st.ZŠ, kteří se rozhodli pro variantu státní závěrečné zkoušky z pedagogiky s portfoliem: Závěrečná pedagogická portfolia ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky (termín květen - červen 2017) je třeba předložit v originále...


Budoucí učitelé musejí být kvalifikovaní a motivovaní lidé

1.3.2017

Přečtěte si rozhovor v Učitelských novinách s profesorkou Spilkovou.


Výstava studentských posterů

25.2.2017

Na konci února proběhla ve vestibulu fakulty výstava posterů našich studentek učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V rámci realizace projektu Příprava studentů učitelství na práci v inkluzivní třídě došlo mimo jiné k inovacím některých povinně volitelných předmětů naší...


OTEVŘENÍ REGISTRACÍ DO ONLINE DATABÁZE PROGRAMU ERASMUS+

24.2.2017

na celý akademický rok 2017/2018. Databáze  bude otevřena od 16. 2. do 15. 3. 2017 . Více informací: fakultní web, oddělení pro zahraniční vztahy. Na stránkách katedry primární pedagogiky zde .


Den otevřených dveří

3.2.2017

Dne 2.2. proběhl na Pedagogické fakultě Den otevřených dveří. Těšíme se na budoucí studenty učiteství pro 1. stupeň.


Spilková, V.: Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989

25.1.2017

Přečtěte si přehledovou studii prof. Vladimíry Spilkové v časopise Pedagogika 4/2016: Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání?


Výběrová řízení

20.1.2017

na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek na katedře primární pedagogiky


Zapojení do projektu WELCOME

17.1.2017

Katedra primární pedagogiky se zapojila do nového mezinárodního projektu nazvaného WELCOME (z anglického WE Learn and COMmunicate Ensemble - volně přeloženo „učíme se a komunikujeme”).


Dětský leadership

11.1.2017

Výstupy z kurzu Pedagogický výzkum kombinované formy navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika předškolního věku budou publikovány v Časopise Řízení školy 2/2017 a Speciál pro mateřské školy 1/2017.


Obhajoby a ústní závěrečné zkoušky CŽV

20.12.2016

Časopis FORUM o naší katedře

11.12.2016

Časopis FORUM (3/2016) věnoval část čísla Pedagogické fakultě UK u příležitosti oslav 70. výročí jejího vzniku. Rektorát Univerzity Karlovy vybral ze všech pracovišť fakulty katedru primární pedagogiky k prezentaci její vědecké činnosti.


Informace o SZZ 1.st.ZŠ - leden 2017

17.11.2016

Přihlašování studentů ke SZZ v SIS: do 9.12.2016. Odevzdávání diplomových prací v listinné i elektronické podobě: do 9.12.2016. Obhajoby DP obhajovaných na katedře primární pedagogiky: 12.1. 2017. SZZ z pedagogiky, matematiky s didaktikou a českého jazyka a...


Učitelé musí nad svou výukou přemýšlet očima žáka

14.11.2016

O předsudcích vůči cizincům, inkluzi nebo o trendech ve vzdělávání v zahraničí hovořila Klára Horáčková, která je doktorandkou na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK. V současné době je na stáži ve Finsku a dlouhodobě se zabývá vzděláváním žáků s...


Odešel Zdeněk Helus, největší osobnost současné české pedagogiky

5.11.2016

Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., dr.h.c., (1935-2016) byl naším předním odborníkem v oblasti psychologie a pedagogiky, významným členem akademické komunity (děkanem a proděkanem Pedagogické fakultu UK), srozumitelným popularizátorem vědy, autorem četných statí a...


Témata DP a BP pro rok 2016/2017

12.10.2016

Nejpozdější termín zadání bakalářských a diplomových prací do SIS v akademickém roce 2016/2017 na katedře primární pedagogiky je 9.1.2017.


DVD - Děti-Výchova-Divadlo

2.10.2016

Divadelní přehlídka DVD (Děti – Výchova – Divadlo) je místo pro setkávání lidí se zájmem o dětské a studentské divadlo, která se koná 14.-16. října 2016 na pražské DAMU.


Konference Současné výzvy předškolního vzdělávání

19.9.2016

7.10.2016 - 8.10.2016   Srdečně Vás jménem všech organizátorů zveme na dvoudenní konferenci na téma Současné výzvy předškolního vzdělávání ( témata: dvouleté děti – inkluze – povinné předškolní vzdělávání).  Součástí konference je setkání absolventů PedF UK...


Nervozita a spěch. Rodiče prvňáky školou zbytečně straší

5.9.2016

Přečtěte si exkluzivní rozhovor pro iDnes.cz , který k začátku nového školního roku poskytla PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 


Rozpis obhajob a závěrečných zkoušek pro studenty CŽV

3.8.2016