WebAktuality

Aktuality

Nové opatření děkana O podrobnostech pro závěrečné práce

8.12.2017

Toto opatření děkana upravuje podrobnosti pro závěrečné práce na Pedagogické fakultě - bakalářské a diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce. Prostudujte zde .


Podpora začínajícím učitelům

7.12.2017

Podpora mladým učitelům, jejich vedení a postavení ve školském systému - právě těmto tématům se věnovali odborníci na mezinárodní konferenci v Praze ve čtvrtek 30. 11. 2017. 


Pozvánka: Setkání se studenty, kteří absolvovali studijní mobilitu v zahraničí

18.11.2017

Setkání je určeno pro zájemce o studium v zahraničí.  


Informace pro studenty Učitelství pro 1.stupeň ZŠ o zimním termínu SZZ v lednu 2018

10.11.2017

Přihlašování studentů ke SZZ v SIS: od 13.11.2017 do 8.12.2017 Odevzdávání ZP: do 8.12.2017. UPOZORNĚNÍ: DIPLOMOVÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V SIS. PRÁCE CŽV SE ODEVZDÁVAJÍ NADÁLE 2x v LISTINNÉ PODOBĚ PŘES PODATELNU. Předkládání ZPP na...


Témata DP a BP pro rok 2017/2018

8.11.2017

Vypisovaná témata pro aktuální akademický rok naleznete v přiloženém souboru.


Nové předpisy PedF

7.11.2017

Od 1.10.2017 platí nové předpisy Pedagogicke fakulty UK. Mění se např. forma odevzdávání závěrečné práce (povinností studenta je odevzdat práci prostřednictvím SIS v elektronické podobě, tištěná verze práce se neodevzdává. Studenti jsou povinni seznámit se s novými...


Dětský leadership živě na ČT1

20.9.2017

Výsledky výzkumné sondy loňských (2016/17) studentek 1. ročníku magisterského obrou Pedagogika předškolního věku v kurzu Pedagogický výzkum a metodologie byly prezentovány v 20. září 2017 v živém vysílání na ČT1 v pořadu Sama doma.


Lídři se musí hledat už ve školkách, říká pedagog

18.9.2017

Přečtěte si článek o dětském leadershipu v Hospodářských novinách (na s. 4 dole), ve kterém je také zmíněna výzkumná sonda studentů KPPg.


Obhajoby 1. st. ZŠ

4.9.2017

Dětský leadership - publikace výsledků studentského výzkumu

21.8.2017

V zářijovém čísle časopisu Řízení školy vychází článek, který prezentuje výsledky seminární práce studentů 3. ročníku v kurzu Pedagogický výzkum. Děkujeme všem, kteří se do výzkumu zapojili.


Informace pro studenty Učitelství pro 1.stupeň ZŠ o podzimním termínu SZZ 2017

14.6.2017

Informace o SZZ (květen-červen 2017) 1.st.ZŠ:

5.5.2017

Odbornice radí, jak motivovat budoucího prvňáčka, aby se do školy těšil!

11.4.2017

Přečtěte si rozhovor s PhDr. Janou Kropáčkovou, Ph.D.


Upozornění na změněné obsahové a formální náležitosti závěrečných prací

10.4.2017

Upozorňujeme na nové opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací!


Radka Svobodová jubilující!

5.4.2017

V neděli oslavila krásné narozeniny naše milá kolegyně Radka Svobodová! Přejeme hlavně zdraví a mnoho úspěchů na poli pracovním i osobním!


Prezentace výchovných specializací pro studenty 1. ročníku Učitelství pro 1. st. ZŠ

20.3.2017

Prezentace pro studenty 1. ročníku kombinovaného studia se uskuteční 22.3.2017 od 14:45 v Rettigové 8, v učebně S 210. Prezentace pro studenty 1. ročníku prezenčního studia se uskuteční 22.3.2017 od 16:00 v Rettigové 8, v učebně S 210.


SZZ 1.st. - varianta s portfoliem

16.3.2017

Informace pro studenty Učitelství pro 1.st.ZŠ, kteří se rozhodli pro variantu státní závěrečné zkoušky z pedagogiky s portfoliem: Závěrečná pedagogická portfolia ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky (termín květen - červen 2017) je třeba předložit v originále...


Budoucí učitelé musejí být kvalifikovaní a motivovaní lidé

1.3.2017

Přečtěte si rozhovor v Učitelských novinách s profesorkou Spilkovou.


Výstava studentských posterů

25.2.2017

Na konci února proběhla ve vestibulu fakulty výstava posterů našich studentek učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V rámci realizace projektu Příprava studentů učitelství na práci v inkluzivní třídě došlo mimo jiné k inovacím některých povinně volitelných předmětů naší...


OTEVŘENÍ REGISTRACÍ DO ONLINE DATABÁZE PROGRAMU ERASMUS+

24.2.2017

na celý akademický rok 2017/2018. Databáze  bude otevřena od 16. 2. do 15. 3. 2017 . Více informací: fakultní web, oddělení pro zahraniční vztahy. Na stránkách katedry primární pedagogiky zde .