WebAktuality

Aktuality

Informace o podzimním termínu konání SZZ oboru učitelství pro 1.stupeň ZŠ pro studenty prezenčního, kombinovaného a CŽV programu

18.6.2019

TEMATICKÉ OKRUHY K SZZ ze specializace Speciální pedagogika - preprimární pedagogika

19.3.2019

Navazující magisterské studium Studijní program: Pedagogika předškolního věku- pozor, v sekci SZZ tématické okruhy NEPLATÍ


Anotace a program konference Jaká byla, je a bude česká mateřská škola

10.5.2019

Prodloužení registrace na konferenci

7.5.2019

Termín pro registraci na konferenci Jaká byla, je a bude česká mateřská škola byl prodloužen do 9. 5. 2019 pouze pro účastníky, kteří nebudou vystupovat s příspěvkem. Pro platby provedené po 5. 5. 2019 je potřeba donést potvrzení o provedené úhradě k prezenci.


Obhajoby DP a ZP – Učitelství pro 1.stupeň ZŠ - květen 2019

6.5.2019

SZZ ústní 1. st. ZŠ

6.5.2019

SZZ přeškolní

6.5.2019

NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

5.5.2019

Obhajoby DP – Učitelství pro 1.stupeň ZŠ- květen 2019

30.4.2019

Mapa ubytování a restaurací pro účastníky konference

23.4.2019

Pozvánka na celostátní konferenci Jaká byla, je a bude česká mateřská škola

15.4.2019

Informace o letním termínu konání SZZ oboru učitelství pro 1.stupeň ZŠ pro studenty prezenčního, kombinovaného a CŽV programu

5.4.2019

ÚKOLY PRO SOUVISLOU PEDAGOGICKOU PRAXI II – Individuální plnění

24.1.2019

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE – NMgr- Pedagogika předškolního věku Specializace: Školský management

22.1.2019

VOLITELNÝ PŘEDMĚT PLÁNOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ PODPORY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI S VYUŽITÍM PLPP (OPMZ0Q124C) pro studenty učitel

21.1.2019

SZZ oboru Učitelství pro MŠ

18.12.2018

Obhajoby DP – Učitelství pro 1.stupeň ZŠ- leden 2019

18.12.2018

SZZ z dramatické výchovy 7. 1. 2019

18.12.2018

Státní závěrečné zkoušky- učitelství pro 1.st. ZŠ- leden 2019

18.12.2018

Informace o lednovém termínu konání SZZ oboru učitelství pro 1.stupeň ZŠ pro studenty prezenčního, kombinovaného i CŽV programu:

3.12.2018