Věda/výzkumVědecká orientace katedry

Vědecká orientace katedry

Dominantní orientací katedry je teoretická a badatelská práce v oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Katedra je vázána snahou profilovat nový pedagogický obor - primární pedagogika jako teorie primárního vzdělávání, jejímž předmětem jsou výchova a vzdělávání dětí daného věku (specifika vzdělávacích strategií a metod osobnostního rozvoje ve vazbě na psychologické zákonitosti tohoto ontogenetického období - např. problém didaktické transformace vzdělávacího obsahu do podoby "primární gramotnosti" jako nástroje k dalšímu poznávání, komplexnost výchovy, význam motivačních procesů, otevírání a nasměrování vývojových možností dítěte, kladení mravních základu jeho osobnosti apod.) Tomuto zaměření odpovídá publikační činnost členů katedry u nás i v zahraničí i vetšina výzkumných úkolů na katedře.