Věda/výzkumPRVOUK

PRVOUK

PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na UK

5.4.2013

Název programu PedF UK: Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání Zaměření projektu Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly, vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti, z nezbytnosti zabezpečovat...

Zapojení KPPg do programu PRVOUK P 15

25.3.2013

Zapojení katedry primární pedagogiky ( a řešitelů Z.Heluse a J.Slavíka) do programu PRVOUK  P 15 Program katedry navazuje na výsledky řešení Výzkumného záměru MŠMT „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání", do něhož byla zapojena většina členů...

Bilanční zprávy

17.3.2014

Bilanční zpráva o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) za období roků 2012/13 zde za rok 2014 zde za rok 2015 zde Průběžná zpráva za roky 2012-15 zde