Věda/výzkumKlinická školaZávěrečná zpráva

Závěrečná zpráva

Realizace projektu probíhala od 30.4.2014 do 30.6.2015 v souladu s benefitovou žádostí a uzavřenou grantovou smlouvou dle plánovaného harmonogramu klíčových aktivit respektující harmonogram akademického roku Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty.
Projekt byl realizován dle navrženého postupu řešení projektu ve spolupráci s řešitelským týmem ze všech spolupracujících klinických škol. Jeho řešení probíhalo v souladu s navrženou strukturou do čtyř klíčových aktivit s důrazem na splnění plánovaných cílů projektu. Byly publikovány zásadní výstupy a prezentovány na konferencích. Např. referát V. Spilkové „Integrativní přístup v primárním vzdělávání a v přípravě učitelů" na konferenci „Integrativní přístup v primárním vzdělávání, kterou ve dnech 17. a 18.června 2015 pořádala Technická univerzita v Liberci; referát V. Spilkové „Výzvy, otázky a perspektivy předškolní pedagogiky" na konferenci „K aktuálním otázkám předškolní pedagogiky", kterou ve dnech 26. a 27.března 2015 pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

 

Kompletní dokument Závěrečné zprávy bude brzy zveřejněn zde.