Věda/výzkumKlinická školaVýstupy klíčových aktivit

Výstupy klíčových aktivit

Klíčová aktivita 1

Návrh inovované koncepce modelu pedagogických praxí studentů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů zde.

Soubor profesních kvalit studenta na oborové praxi - český jazyk zde.

Soubor profesních kvalit studenta na oborové praxi - anglický jazyk zde.

Hodnoticí zpráva ověření funkčnosti nástroje - Soubor profesních kvalit studenta učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy na pedagogické praxi zde.

 

Klíčová aktivita 2

Komplexní informace o kurzu Asistentská praxe pro studenty učitelství pro 1. st. ZŠ zde.

Asistentská praxe - vedoucí skupiny N. Mazáčová, zpráva zde.

Elektronický kurz v Moodle v rozsahu 6 lekcí, který je zároveň odbornou studijní oporou ke kurzu pro studenty, přístupný zdePřístupové heslo: Komensky283).

Sylabus kurzu Rozvoj reflektivních dovedností studentů I zde.

Reflexe ke kurzu Rozvoj reflektivních dovedností zde.

Metodický materiál o klinickém pojetí pedagogických praxí zde.

 

Klíčová aktivita 3

Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů - obal zde.

Klinická škola - studie zde

 

Klíčová aktivita 4

Pozvánka zde.

Program závěrečného odborného semináře projektu „Koncepce a ověření nového modelu klinické školy v procesu pregraduální přípravy studentů učitelství – Klinická škola"
14. května 2015 zde.

Závěrečná evaluační zpráva ze závěrečného odborného semináře zde.

Pozvánka na webu zde.

Evaluační dotazník k hodnocení závěrečného odborného semináře zde.