StudiumUčitelství pro MŠ (Bc.)

Učitelství pro MŠ (Bc.)

Charakteristika studia Učitelství pro mateřské školy

8.3.2013

Tříleté bakalářské studium je zaměřené na kvalifikační přípravu učitelů mateřských škol a jeho studijní plán je naplněn povinnými, povinně volitelnými a volitelnými předměty uspořádanými v příslušných modulech a v teoretickém, praktickém a didaktickém pojetí....

Profil absolventa Učitelství pro mateřské školy

8.3.2013

Absolvent prokazuje teoretickou i praktickou způsobilost pro kvalifikaci učitele mateřských škol a dalších předškolních zařízení v souladu s evropskými kompetencemi pro předškolní vzdělávání. Je kompetentní vykonávat i nadstandardní zájmové aktivity pro děti...

Specializace dramatická výchova

27.3.2013

Charakteristika Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Využívá prostředků a postupů dramatického umění při práci s obsahy různé povahy - zejména s takovými, které se vztahují k oblasti lidských vztahů, jednání. Jde o systém...

Státní bakalářské zkoušky v oboru Učitelství pro mateřské školy

8.3.2013

Státní bakalářská zkouška v oboru Učitelství pro mateřské školy se skládá ze čtyř částí : Obhajoba bakalářské práce Ústní zkouška: předškolní pedagogika, Ústní zkouška: psychologie dítěte Ústní zkouška: specializace VV, DV, TV, HV Ad 1. Obhajoby všech...