StudiumUčitelství pro 1. stupeň (Mgr.)Pedagogická praxe - kombinované

Pedagogická praxe v kombinovaném studiu

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního studia učitelství jsou: trend profesionalizace učitelství, uplatnění konstruktivistické koncepce vzdělávání, reflektivní model vzdělávání budoucích učitelů a koncept na dokladech založeného učitelského vzdělávání.

Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi

Důležitý pilíř, který provází všechny druhy praxí, představuje hodnotící a sebehodnotící nástroj „Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi". Základem Souboru profesních kvalit studenta jsou profesní činnosti, rozdělené do základních oblastí pedagogické práce. U jednotlivých kritérií kvality jsou zařazeny příklady indikátorů kvality. Tento nástroj se svou formativní funkcí je studentům představován v průběhu praxí již od prvního ročníku. Umožňuje jejich komplexní a průběžné sebehodnocení, zároveň je také vodítkem pro pozorování a náslechy v základních školách. Oblasti Souboru profesních kvalit studenta Reflexe výuky, Kontext výuky a Profesní rozvoj jsou v tomto dokumentu upraveny pro účely kombinovaného studia na základě monografie TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha : Národní ústav pro vzdělávání  2012. ISBN: 978-80-87063-64-4., dostupné na http://www.nuov.cz/ae/ramec-profesnich-kvalit-ucitele

Studentské pedagogické portfolio

Studentské pedagogické portfolio je nástrojem, který podporuje rozvoj reflektivity studentů a integrování teorie a praxe v profesním učení studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Studenti se s ním seznamují již v 1. ročníku a v závěru studia se mohou rozhodnout pro obhajobu závěrečné verze tohoto portfolia u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky.

Studentské pedagogické portfolio - informační list ke stažení zde.

Přehled praxí v průběhu kombinovaného studia:

  • Během studia procházejí studenti několika typy pedagogických praxí:
  • Úvodním pedagogickým kurzem s praxí v 1. ročníku;
  • Učitelským praktikem I.  a II.  ve 2. ročníku (ve studiu s jazykovou specializací ve 3. ročníku);
  • Souvislou pedagogickou praxí v 1. ročníku ZŠ (ve 3. ročníku);
  • Oborovými didaktikami (zvláště ve 3. a 4. ročníku);
  • Souvislou pedagogickou praxí I. a II. (v 5. ročníku).

Aktuální informace k jednotlivým praxím:

Úvodní pedagogický kurz s praxí

22.7.2013

Základním obsahem Úvodního pedagogického kurzu je otevření problematiky výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ, vstup do učitelské profese a výzkumu, reflexe a sebereflexe při studiu. Organizace: A)V případě, že student/studentka vyučuje, koná úkoly...

Učitelské praktikum I.

18.9.2013

Cíl kurzu: Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení systematické reflexe učitelské činnosti s oporou o Rámec profesních kvalit učitele - studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí...

Učitelské praktikum II

23.9.2013

Učitelství pro 1. st. ZŠ – kombinované studium - 2. ročník Cíl kurzu Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení systematické reflexe učitelské činnosti na základě analýzy a hodnocení průběhu a výsledků své práce s oporou o kritéria a oblasti rozpracované v Souboru...

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ

22.7.2013

Tato souvislá pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce učitele v 1. třídě ZŠ. Praxe je povinnou součástí studia, student ji však realizuje individuálně na škole, kterou si sám zvolí. Tato individuální praxe se školám neproplácí. Organizační...

Souvislá pedagogická praxe I.

22.7.2013

Směřuje k rozvíjení učitelských kompetencí v celém rozsahu, studenti získávají zkušenosti s výukou v celém kontextu fungování třídy a školy a ověřují si úroveň své učitelské způsobilosti. Cíl kurzu Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení profesních dovedností a...

Souvislá pedagogická praxe II

22.7.2013

Cíl kurzu Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení systematické reflexe učitelské činnosti na základě analýzy a hodnocení průběhu a výsledků své práce s oporou o  kritéria a oblasti rozpracované v Souboru profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Kurz...

Oborové didaktiky

22.7.2013

Oborové didaktiky jsou zajišťovány příslušnými katedrami daného oboru, vyjma Didaktiky rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I. a II., která je zajišťována rovněž katedrou primární pedagogiky.