StudiumUčitelství pro 1. stupeň (Mgr.)

Učitelství pro 1. stupeň (Mgr.)

Charakteristika studia Učitelství pro 1. stupeň

7.3.2013

Cílem studia je vybavit absolventy profesními kompetencemi, které jim umožní kvalifikovaně a kvalitně vykonávat učitelskou profesi na 1. stupni základních škol. Studium je koncipováno jako šest celků, které jsou tvořeny vzájemně provázanými kurzy z různých oborů,...

Profil absolventa

7.3.2013

Absolvent získal profesní kompetence (znalosti, dovednosti, postoje, zkušenosti), které ho opravňují ke kvalifikovanému vykonávání učitelské profese na 1. stupni základních škol. Je vybaven hlubšímu znalostmi a dovednostmi v jedné specializaci, které se v průběhu...

Pedagogická praxe v prezenčním studiu

7.5.2013

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního...

Pedagogická praxe v kombinovaném studiu

7.5.2013

Praxe mají důležité postavení v přípravě budoucích učitelů 1. stupně. V průběhu celého studia se úzce propojují s teoretickými disciplínami zvláště prostřednictvím kvalitní reflexe a sebereflexe. Klíčovými východisky současného pojetí praxí v rámci prezenčního...

Specializace dramatická výchova

27.3.2013

Charakteristika Dramatická výchova je jedním z nejkomplexnějších oborů estetické výchovy. Využívá prostředků a postupů dramatického umění při práci s obsahy různé povahy - zejména s takovými, které se vztahují k oblasti lidských vztahů, jednání. Jde o systém...

Státní závěrečné zkoušky

7.3.2013

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou , která se skládá z následujících částí: (1) ústní zkoušky z pedagogiky, českého jazyka a literatury s didaktikou a matematiky s didaktikou; (2) zvolené specializace a (3) obhajoby diplomové práce. Obhajoba diplomové...