StudiumRozšiřující kvalifikační (CŽV)Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Předmět ústní závěrečné zkoušky z pedagogiky ve studiu oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ v programu celoživotního vzdělávání tvoří obecná didaktika, vybrané otázky z pedagogické psychologie a dalších věd o výchově se zaměřením na vzdělávání na 1.stupni základní školy. Obory zkoušky jsou rozpracovány do tematických okruhů.

 

Student si tahá dva tematické okruhy, které jsou examinátorem dále konkretizovány. Písemně připravuje strukturu odpovědi, vyčlení klíčová slova, opírá se i o praktické zkušenosti z vlastní praxe s dětmi, argumentuje s odkazy na odbornou literaturu. Odpověď na otázku by měla zahrnovat, pokud to umožní povaha jejího tématu, historické souvislosti nebo srovnávací aspekt, pedagogicko-psychologický rozměr a současné přístupy k řešení problému. Okruhy mohou být examinátorem konkretizovány do podoby problémových a aplikačních otázek, vycházejících z videoukázky nebo předloženého textu. Současně student předkládá seznam prostudované pedagogicko-psychologické literatury, která se může stát podnětem k rozpravě o odborných otázkách s examinátorem.

 

Tematické okruhy závěrečné zkoušky z pedagogiky 1. stupně ZŠ zde.