StudiumRozšiřující kvalifikační (CŽV)

Rozšiřující kvalifikační studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studium je určeno k získání odborné kvalifikace učitelství pro 1.stupeň ZŠ v akreditovaném programu CŽV uskutečňovaném vysokou školou.

Harmonogram studia CŽV

12.3.2013

Harmonogram pro CŽV rozšiřující studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PedF UK v Praze Výuka: kombinovaná, tj. bloková: na začátku zimního i letního semestru blok výuky, zpravidla týdenní, a průběžná: ve vybraný den v týdnu, zpravidla ve středu, probíhá výuka dle...

Závěrečné zkoušky

12.3.2013

Předmět ústní závěrečné zkoušky z pedagogiky ve studiu oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ v programu celoživotního vzdělávání tvoří obecná didaktika, vybrané otázky z pedagogické psychologie a dalších věd o výchově se zaměřením na vzdělávání na 1.stupni základní...

Závěrečné práce

12.3.2013

Závěrečné práce v programu celoživotního učení 1. Základní ustanovení Závěrečná práce je výstupní kvalifikační prací v programu celoživotního vzdělávání – v kombinovaném rozšiřujícím studiu oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, její vypracování a obhajoba je...