StudiumPedagogika předšk. věku (NMgr.)

Pedagogika předšk. věku (NMgr.)

Charakteristika a cíl studia

2.4.2013

Cílem magisterského studia oboru pedagogika předškolního věku je připravit vysokoškolsky vzdělaného odborníka na širokospektrou oblast výchovy a vzdělávání dítěte předškolního věku, na koncepční, řídící, evaluační a inspekční práci. Soustřeďuje se na rozšíření...

Profil absolventa

2.4.2013

Absolvent magisterského studia oboru Pedagogika předškolního věku je plně kvalifikován pro pedagogickou, koncepční, řídící a evaluační práci zaměřenou na výchovu a vzdělávání dětí v předškolním období. Uplatní se jako specialista v různých typech předškolních...

Státní závěrečné zkoušky

2.4.2013

Státní závěrečná zkouška v oboru Pedagogika předškolního věku – NMgr. se skládá ze čtyř částí: Obhajoba diplomové práce: Obhajoby všech diplomových prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která je garantem tohoto oboru studia. Student se na ni přihlašuje...