StudiumHarmonogram pro CŽV studium Učitelství pro 1. stupeňStudenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami rozumíme takového studenta či uchazeče o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor Univerzity za účelem úspěšného průběhu studia.

Odkaz na univerzitní stránku pro studenty se speciálními potřebami zde.

Modifikace přijímacího řízení:

Student se zdravotním postižením  může s ohledem na specifikované zdravotní charakteristiky požádat o modifikaci přijímacího řízení.- informace zde.

Kontakty:

Kancelář UK pro studenty se speciálními potřebami - odkaz zde.

Poradna pro studenty s handicapem na PedF UK - zde.

Kontaktní osoba na PedF UK: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Na úrovni katedry primární pedagogiky se studenti se speciálními potřebami mohou obracec na doc. PhDr. Janu Uhlířovou, CSc.