StudiumHarmonogram pro CŽV studium Učitelství pro 1. stupeň

Harmonogram pro CŽV studium Učitelství pro 1. stupeň

LLP/Erasmus+

22.3.2013

Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání...

Studenti se speciálními potřebami

22.3.2013

Studentem či uchazečem o studium se speciálními potřebami rozumíme takového studenta či uchazeče o studium, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických...