StudiumDoktorskéKurzy

Kurzy nabízené katedrou PPg

 

Primární pedagogika

24.3.2013

Název studijního předmětu: Primární pedagogika Garant: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., e-mail:  vladimira.spilkova@pedf.cuni.cz Přednášející: doc. PaedDr. Radka Wildová,CSc., PhDr. Anna Tomková, Ph.D., doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., PhDr. Jana...

Teorie učitelské profese

24.3.2013

Kód v SIS: OD0115007 Garant:  PhDr. Anna Tomková, Ph.D., kontakt: tel. 221900222, e-mail anna.tomkova@pedf.cuni.cz Přednášející: prof. PhDr. V. Spilková, CSc., doc. PaedDr. P. Urbánek, Dr., PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D., PhDr. Anna Tomková, Ph.D. Místo...

Obecná didaktika

24.3.2013

Garant: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Přednášející: PaedDr. Nataša Mazáčová,Ph.D. – katedra primární pedagogiky a Středisko pedagogické praxe Místo konání: UK PedF, katedra primární pedagogiky Termín konání: letní semestr akademického roku Cíle...

Dějiny školství a výchovy

3.4.2013

Garant: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. Přednášející: Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. Místo konání: UK PedF, katedra primární pedagogiky, R219 Termín konání: vždy  ZS, 6 setkání v semestru dle typu přihlášených, celkový max. rozsah – 15 hodin Cíle Získat...