Aktuality

Zpráva o zapojení studentů do výzkumu

17.1.2018

V akademickém roce 2015/16 jsme realizovali v kurzu Pedagogický výzkum se studenty 3. ročníku Učitelství pro 1. stupeň (dnes 5. ročník) orientační šetření kvality pracovního prostředí učitelů.


PF2018

20.12.2017

Pokojné a radostné Vánoce a vše dobré v novém roce 2018!


Státní závěrečné zkoušky - leden 2018 (učitelství pro 1. st.)

19.12.2017

Rozpis obhajob DP - Učitelství pro 1. stupeň

18.12.2017

10. ledna 2018 v R210


Nové opatření děkana O podrobnostech pro závěrečné práce

8.12.2017

Toto opatření děkana upravuje podrobnosti pro závěrečné práce na Pedagogické fakultě - bakalářské a diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce. Prostudujte zde .

Důležité termíny